Պայմաններ և դրույթներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շնորհակալություն skymore.com (այսուհետ՝ «Կայք») այցելելու համար:

 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱ

Նախքան այս Կայքն օգտագործելը, խնդրում ենք ձեզ ուշադիր կարդալ հրապարակային համաձայնագրում (այսուհետ՝ «Համաձայնագիր») ստորև նշված դրույթներն ու պայմանները: Համաձայնագիրը պարունակում է կարևոր տեղեկություններ Կայքի օգտագործման վերաբերյալ և կարևոր տեղեկություններ և զգուշացումներ Ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ, որոնք դուք կարող եք ստանալ այս կայքի միջոցով: Դուք պարտավորվում եք ծանոթանալ սույն Համաձայնագրին Կայքի յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ: Եթե ​​համաձայն չեք Պայմանագրով սահմանված պայմաններին, դուք չպետք է օգտագործեք Կայքը և պետք է անմիջապես լքեք այն:

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

 1. Տերմիններ և սահմանումներ

ՍՔԱՅ ԸՆԴ ՄՈՐ — «ՍՔԱՅ ԸՆԴ ՄՈՐ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, որը տրամադրում է ծառայությունների ամրագրման հնարավորություն www.skymore.com տիրույթով կայքում:

Օգտատեր — իրավաբանորեն ընդունակ անհատ, ում 18 տարին լրացել է և ով իրավունք ունի պայմանագրային հարաբերությունների մեջ մտնել SKY AND MOR-ի հետ, ներառյալ Կայքում պատվեր տեղադրելը կամ ծառայություններ ամրագրելը, կամ նշված է որպես ծառայության ստացող, կամ այլ կերպ օգտագործելով Կայքում ձեռք բերված ծառայություններ:

Համաձայնագիր — սա պայմանագրի բոլոր էական պայմանները պարունակող առաջարկ է, որից երևում է առաջարկություն անող անձի կամքը՝ առաջարկության մեջ նշված պայմաններով պայմանագիր կնքել յուրաքանչյուրի հետ, ով ընդունում է այս առաջարկը (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 453-րդ հոդվածի 2-րդ կետ). (այսուհետ՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք))։

Համաձայնագրի ընդունում  — անձի պատասխանն առաջարկին դրա լրիվ ընդունումով (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 454-րդ հոդվածի 1-ին կետ). Դրանում նշված պայմանները կատարելու (ծառայությունների դիմաց վճարում և այլն) առաջարկ ստացած անձի կողմից կատարումը համարվում է ընդունում՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրքի 454 հոդվածի 3-րդ կետի։

Կայք  — բաց է անվճար տեսողական ստուգման համար, հանրությանը հասանելի ռեսուրս, որը տեղակայված է ինտերնետում http://skymore.com հասցեով, որի միջոցով որոնվում են տարբերակները, ամրագրումը, ծառայությունները գնում են և ծառայություններ պատվիրելու այլ գործողություններ:

Պատվիրատու — Օգտատեր, ով ընդունել է առաջարկը և, հետևաբար, հանդիսանում է Sky&More ըներության ծառայությունների պատվիրատու:

ՈՒղղևոր — ֆիզիկական անձ, ում անունից և օգտին փոխադրողի հետ կնքվել է ավիափոխադրումների պայմանագիր (գնվել է ավիատոմս) կամ ձեռք է բերվել այլ ծառայություն.

Էլեկտրոնային տոմս — Ուղևորի և փոխադրողի միջև օդային փոխադրման պայմանագիրը հավաստող էլեկտրոնային փաստաթուղթ, որը թվային գրառում է փոխադրողի տվյալների բազայում:

Պատվեր — Պատվիրատուի կողմից պատշաճ կերպով կատարված հարցում՝ կայքում ընտրված ծառայությունները ստանալու համար:

Ամրագրում — նշանակում է օդային փոխադրումների ամրագրման (օդային հատվածի) ցանկացած առանձին գրառում, որը կատարվել է Ամրագրման համակարգում ուղևորի և նրա համար ամրագրված ծառայությունների մասին տեղեկատվություն պարունակող էլեկտրոնային փաստաթղթում (PNR): Ավելին, ավիատոմսեր պետք է թողարկվեն ավիափոխադրումների հատվածների համար։

Ամրագրումների համակարգ — տեղեկատվական համակարգ, որը պարունակում է տեղեկատվություն թռիչքների ժամանակացույցի, թռիչքներում տեղերի առկայության, փոխադրողի սակագների և դրանց կիրառման կանոնների, ինչպես նաև առաջարկվող ծառայությունների մատուցման այլ պայմանների մասին: Նշված տեղեկատվությունը տեղադրվում է Կայքում ամբողջությամբ համապատասխան այն բանին, թե ինչպես է այն ներկայացված ամրագրման համակարգերում այդ ծառայությունների անմիջական մատակարարների (փոխադրողների) կամ նրանց լիազորված ներկայացուցիչների կողմից:

ՀԱԿ  — Հաճախորդների Աջակցման Կենտրոն, ամենոր վերահսկում է մուտքային Պատվերները և ամրագրումները, ինչպես նաև հետադարձ կապ է պահում Օգտատերերի և Պատվիրատուների հետ +374 10 30 90 90 հեռախոսահամորվ կամ  [email protected] էլեկտրոնային փոստով։

 1. Ընդհանուր դրույթներ և պայմանագրի առարկա.

2.1 Այս փաստաթուղթը Սքայ ընդ Մոր-ի պաշտոնական առաջարկն  է (հրապարակային առաջարկի) և պարունակում է Ամրագրման համակարգում պարունակվող տեղեկատվության տրամադրման և երրորդ անձանց ծառայությունների ամրագրման (ավիաընկերություններ), գրանցման և վաճառքի ծառայությունների մատուցման պայմանագրի բոլոր էական պայմանները:

2.2 Եթե ​​ստորև ներկայացված պայմաններն ընդունվում են, Օգտատերը ընդունում է առաջարկը՝ Կայքում պատվեր/ամրագրում տեղադրելու վերջին փուլում նշելով «Ես համաձայն եմ ամրագրման կանոնների հետ» վանդակը:

2.3 Համաձայնելով հրապարակային առաջարկի պայմաններին՝ Օգտատերը դառնում է Հաճախորդ, և այս հրապարակային առաջարկը համարվում է Հաճախորդի և Սքայ Ընդ Մորի միջև կնքված պայմանագիր։ Այս առաջարկի ամբողջական և անվերապահ ընդունումը գնված ավիատոմսերի դիմաց Հաճախորդի վճարումն է: Ավելին, այս պայմանագիրը հանդիսանում է Հաճախորդի և Սքայ Ընդ Մորի պաշտոնական հարաբերությունների հիմնական փաստաթուղթը:

2.4 Գործողություններ կատարելով առաջարկն ընդունելու ուղղությամբ՝ Հաճախորդը հաստատում է իր իրավունակությունը և գործունակությունը, Հաճախորդի 18 տարին լրանալը, ֆինանսական վճարունակությունը, ինչպես նաև պատասխանատվություն է կրում սույն պայմանագրի կնքման հետևանքով իր վրա դրված պարտավորությունների համար:

2.5 ՀՀ գործող օրենսդրության, ինչպես նաև միջազգային փոխադրողների գրանցման երկրների օրենսդրության դրույթները տարածվում են Հաճախորդի և Սքայ Ընդ Մորի հարաբերությունների վրա:

2.6 Սույն առաջարկի առարկան է հանդիսանում Գործակալության կողմից ավիաընկերությունների կանոնավոր չվերթների համար ավիատոմսերի ամրագրումն ու թողարկումը՝ ավիափոխադրողների կանոններին և պահանջներին համապատասխան՝ Հաճախորդի խնդրանքով: Այս առաջարկով տոմսեր տրամադրելու Սքայ Ընդ Մորի պարտավորությունը բոլոր դեպքերում կախված է փոխադրողների կողմից տեղերի փաստացի առկայությունից և փոխադրողների կողմից ամրագրման հաստատումից:

2.7 «Սքայ Ընդ Մոր»-ը փոխադրողի կողմից լիազորված անձ է՝ իրականացնելու տրանսպորտային փաստաթղթերի պատրաստման գործողություններ. Օդային փոխադրումների ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է փոխադրողի կողմից՝ պատվիրատուի և փոխադրողի միջև ուղղակիորեն կնքված Օդային փոխադրման պայմանագրի համաձայն, որի հաստատմամբ Հաճախորդին տրվում է ավիատոմս (երթուղու անդորրագիր):

2.8 Սքայ Ընդ Մորը իրեն իրավունք է վերապահում միակողմանիորեն փոփոխություններ կատարել այս փաստաթղթում: Կայքում ամրագրումների համակարգում տեղադրված բոլոր առաջարկները, գները, ինչպես նաև վաճառքի պայմանները ենթակա են փոփոխման՝ սահմանափակված ժամանակով, տեղերի առկայությամբ և նախնական պատվերի ամսաթվերով, ճանապարհորդության ամսաթվերով, նպատակակետում մնալու նվազագույն կամ առավելագույն չափով, գործոններով. Հանգստյան և տոնական օրերը, սեզոնային գների տատանումները, սպասման ցուցակները, ինչպես նաև սահմանափակվում են գործադուլներով և ամրագրման համակարգերի ժամանակավոր անգործությամբ և/կամ ենթակա են այլ փոփոխությունների, պայմանների և սահմանափակումների:

2.9 Ամրագրման համակարգում տեղեկատվությունը կարող է փոփոխվել և լրացվել ցանկացած ժամանակ: Փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում և պարտադիր են դառնում Հաճախորդի համար Կայքում տեղադրվելու պահից: Հաճախորդն ինքնուրույն վերահսկում է փոփոխությունները, Սքայ Ընդ Մորից պայմանների փոփոխության մասին լրացուցիչ ծանուցումներ Հաճախորդին չեն ուղարկվում:

 1. Ավիատոմսերի ամրագրման և տրամադրման պայմաններն ու կարգը։

3.1 www.skymore.com կայքից ավիատոմսեր կարող են ձեռք բերել ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված օգտատերերը։

3.2 Ավիատոմսերի ամրագրման ծառայությունից օգտվելու համար Օգտատերը պետք է լրացնի կայքում տեղադրված առցանց ամրագրման ձևը՝ կարճ տարբերակով կամ ընդլայնված որոնմամբ: Այնուհետև կատարեք բոլոր գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են ավիատոմսեր պատվիրելու/ամրագրելու համար։

3.3 Օգտատերը հաստատում է իր Պատվերի բոլոր տվյալների ճշգրտությունը, մասնավորապես՝ մեկնման քաղաք/օդանավակայան և ժամանման քաղաք/օդանավակայան, մեկնման ամսաթիվը և վերադարձի ամսաթիվը, թռիչքի դասը բոլոր հատվածների վրա, իր կողմից մուտքագրված իր անձնական տվյալների ճշգրտությունը, ինչպես նաև՝ այլ ուղևորների տվյալները այլ անձանց համար պատվիրելիս և ստանձնում է ամբողջական պատասխանատվություն դրանց ճշգրտության, ամբողջականության և հուսալիության համար:

3.4 Ամրագրված ավիատոմսի տրամադրման վերջնաժամկետը (ժամկետը) սահմանում է Գործակալությունը՝ փոխադրողների կանոններին և կարգադրություններին համապատասխան: Փոխադրողները իրավունք են վերապահում փոխել ժամկետը և չեղարկել ամրագրումը ցանկացած պահի մինչև տոմսի թողարկումը: Փոխադրողի կողմից տոմսերի մարման նախապես սահմանված ժամկետի փոփոխության մասին տեղեկատվություն ստանալուց հետո Գործակալությունը պարտավորվում է Հաճախորդին տեղեկացնել նոր ժամկետի մասին:

3.5 Գործակալության կողմից հաստատված ավիատոմսի արժեքը երաշխավորվում է միայն ամրագրման օրը, քանի որ մինչև տոմսի թողարկումը, փոխադրողներն իրենց իրավունք են վերապահում առանց նախազգուշացման փոխել ուղեվարձը, հարկերը, վճարները և արժույթի փոխարկման դրույքաչափերը:

3.6 Գործակալությունը պատվիրված ավիատոմսերը թողարկում է միայն 100% վճարումը կատարելուց հետո։

3.7 Կատարված Պատվերում ուղևորներից որևէ մեկի անձնական տվյալների փոփոխությունը հանգեցնում է Պատվերում համաձայնեցված սակագների վավերականության կորստի, ուղևորության համար տրված փաստաթղթերի ցանկացած փոփոխության պայմաններին (էլեկտրոնային տոմսեր), ներառյալ. վերադարձը և փոխանակումը կարգավորվում են այս ծառայության սակագնի կիրառման կանոններով, ավիաընկերության հետ ավիափոխադրման պայմանագրով, Սքայ Ընդ Մորի ծառայությունների մատուցման սույն պայմանագրով-առաջարկով, Հայաստանի Հանրապետության օդային օրենսգրքով, ինչպես նաև այլ օրենսդրական ակտեր, միջազգային պայմանագրեր և կարող են ներառել Հաճախորդի նկատմամբ տույժեր:

3.8 Եթե ​​Պատվերը մշակվում է ավտոմատ կերպով, Հաճախորդը, ամրագրում կատարելուց հետո, կարող է անմիջապես անցնել Պատվերի համար վճարելուն և այնուհետև ստանալ Էլեկտրոնային Տոմս Հաճախորդի էլ.հասցեին։

3.9 Այն դեպքում, երբ Պատվերը չի կարող ավտոմատ կերպով մշակվել (որի մասին Հաճախորդը կտեղեկացվի համապատասխան նախազգուշական հաղորդագրություններով), Հաճախորդի կողմից կատարված ամրագրումը կստուգվի ՀԱԿ-ի աշխատակցի կողմից և կամ կհաստատվի, կամ այլընտրանք կառաջարկվի, որը կուղարկվի Հաճախորդի էլ.հասցեին, որը նշվել էր Պատվերը կատարելիս Հաճախորդի կողմից: Նման հաստատման բացակայության դեպքում Պատվերը չի համարվում ընդունված: Միևնույն ժամանակ, Հաճախորդը հաստատում է իր համաձայնությունը՝ ստանալ էլեկտրոնային փոստով և SMS ծանուցումներ, հիշեցումներ և Պատվերի կարգավիճակի վերաբերյալ այլ տեղեկություններ: Պատվերի ավտոմատ մշակման անհնարինության պատճառը կարող է լինել փոխադրողի կողմից տեղերի ձեռքով հաստատումը և այլն:

3.10 Ծառայությունները համարվում են պատշաճ և ամբողջությամբ մատուցված այն բանից հետո, երբ Հաճախորդին, Պատվերը կատարելիս նրա կողմից նշված էլ. Հասցեին ամբողջական տեղեկատվություն ուղևորների, երթուղու և արժեքի ավիափոխադրումների և լրացուցիչ ծառայությունների մասին:

3.11 Բանկային քարտի միջոցով պատվերի համար վճարելիս Սքայ Ընդ Մոր-ն իրավունք է վերապահում լրացուցիչ պահանջել քարտատիրոջ փաստաթղթերի պատճենները, եթե բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ բանկային քարտով գործարքը, որով վճարվել է պատվերը, կարող է համարվել խարդախություն: Սրա պատճառ կարող է լինել նաև այն դեպքը, երբ քարտատիրոջ անունն ու ազգանունը չեն համընկնում Ուղևորի անուն-ազգանվան հետ։

 1. Հաշվարկներ և վճարման կարգը։

4.1 Ընտրեք վճարման եղանակը և վճարման տվյալները: Գնորդն ինքնուրույն ընտրում է Ամրագրման համար վճարման եղանակը, որը հարմար է իրեն՝ այս ծառայության և ծառայության տեսակի համար հնարավորներից և հասանելի է Կայքում վճարման պահին: Վճարման եղանակները, որոնք նախատեսված չեն և հասանելի չեն Կայքում վճարումը կատարելու և հաստատելու համար, չեն ընդունվում: Վճարման քարտով վճարման եղանակն ընտրելիս Գնորդը նշում է վճարային քարտերի հետ կապված տեղեկությունները, այն է՝ քարտի համարը, գործողության ժամկետը, CVC/CVV ծածկագիրը և վճարային քարտի սեփականատիրոջ անունը և համաձայնություն է տալիս Գործակալությանը/Ծառայություններ մատուցողին/Փոխադրողին/Վճարմանը: Համակարգը մշակելու է նրանց անձնական և վճարային տեղեկությունները ընտրված ծառայության համար միջոցներ փոխանցելու համար: Գործակալությունն իրավունք ունի Ձեզ տրամադրել Ամրագրման համար վճարման եղանակների մեկ կամ մի քանի տարբերակներ՝ կախված Ամրագրման մեջ ներառված հատուկ ծառայությունների տեսակից և Գործակալության և կոնկրետ Օպերատորի/Ծառայություններ Մատակարարի միջև կնքված պայմանագրի պայմաններից: Գործակալությունն իրավունք ունի ցանկացած պահի և իր հայեցողությամբ փոխել/հեռացնել Կայքում առկա վճարման ցանկացած եղանակ՝ առանց որևէ ծանուցման և սույն Համաձայնագրի փոփոխության պարտավորության:

4.2 Հաճախորդի կողմից ամրագրված ավիատոմսերի ընդհանուր արժեքը նշված է www.skymore.com կայքում՝ ամրագրման վերջին քայլին:

4.3 Բանկային քարտերի միջոցով Պատվերի համար վճարելու առանձնահատկությունները

4.3.1 Պատվերների էջում պատվիրատուի կողմից ամրագրված ավիատոմսերի արժեքը նշված է ամրագրման համակարգի արժույթով: Նշված գումարն արգելափակվում է Հաճախորդի բանկային քարտի վրա: Ավիատոմս տրամադրելուց հետո «Սքայ Ընդ Մոր»-ի գործողության հաստատումից հետո մի քանի օրվա ընթացքում բանկային քարտում նախկինում արգելափակված միջոցները դուրս են գրվում: Հաճախորդի բանկը, պատվերի գնի արժույթի և բանկային քարտի արժույթի միջև անհամապատասխանության դեպքում, կարող է փոխարկում կատարել իր ներքին փոխարժեքով, որը չի համընկնում այն ​​երկրի Կենտրոնական բանկի փոխարժեքի հետ, որի ռեզիդենտ է համարվում քարտը թողարկած բանկը:

4.3.2 Պատվերի համար բանկային քարտով վճարումը պետք է կատարվի անմիջապես Հաճախորդի` քարտապանի կողմից:

4.3.3 Բանկային քարտերով գործարքների թույլտվությունն իրականացվում է Վճարման գործընկերոջ վճարային համակարգի կայքում: Եթե ​​Վճարային Գործընկերը հիմքեր ունի ենթադրելու, որ գործարքը կեղծ է, նա իրավունք ունի հրաժարվել այս գործարքի կատարումից, ինչի մասին Հաճախորդը կստանա համապատասխան ծանուցում: «Սքայ Ընդ Մոր»-ը պատասխանատվություն չի կրում վճարային գործընկերոջ գործողությունների համար:

4.3.4 Վճարելիս բանկային քարտերի չարաշահումից խուսափելու համար կայքում տեղադրված և վճարման ենթակա կամ արդեն բանկային քարտով վճարված բոլոր պատվերները կարող են ստուգվել։ Բանկային քարտի սեփականատիրոջ ինքնությունը և քարտից օգտվելու իրավունքները ստուգելու համար նման պատվեր կատարած անձը պարտավոր է Վճարային գործընկերոջ աշխատակցից ստացված խնդրանքով տրամադրել քարտապանի անձնագրի երկու էջերի պատճենը՝ անձնագրի բացվածքը Հաճախորդի լուսանկարով, ինչպես նաև բանկային քարտի պատճենը երկու կողմից (քարտի համարը պետք է փակված լինի, բացառությամբ վերջին չորս թվանշանների) ֆաքսով կամ էլ. փոստով սկանի միջոցով: Եթե ​​Օգտագործողը չի տրամադրում պահանջվող փաստաթղթերը կամ կասկածներ ունի դրանց իսկության վերաբերյալ, «Սքայ Ընդ Մոր»-ը իրեն իրավունք է վերապահում չեղարկել պատվերը՝ առանց պատճառաբանելու: Պատվերի արժեքը այս դեպքում, եթե վճարումն արդեն կատարվել է, վերադարձվում է Հաճախորդի քարտին՝ հանած պատվերը չեղարկելու, Հաճախորդի հետ համապատասխանության և գումարը վերադարձնելու «Սքայ Ընդ Մոր»-ի լրացուցիչ վճարի արժեքը:

4.4 Եթե ​​Հաճախորդը վճարում է պատվերի համար դրամական փոխանցումով, ապա նրան կտրամադրվի վճարման հաշիվ-ապրանքագիր: Հենց որ վճարումը կատարվի և գումարը մուտքագրվի «Սքայ Ընդ Մոր»-ի բանկային հաշվին, պատվերի տոմսերը կտրամադրվեն և կուղարկվեն Հաճախորդի էլեկտրոնային հասցեին:

 1. Պատվերի չեղարկում և փոփոխություն

5.1 Վերադարձ

Գնորդին պատվերի համար վճարված միջոցների վերադարձը միշտ իրականացվում է համաձայն սույն Համաձայնագրի պայմաններին, Ծառայությունների մատուցման կանոններին/վարձավճարի կանոններին, այլ կանոններին և առաջարկություններին և այլն, ներառյալ Փոխադրողի/Մատակարարի առաջարկությունները, որը կիրառելի է Ծառայության վերադարձի խնդրանքը ներկայացնելու և մշակելու համար և կիրառելի օրենսդրության պահանջները:

5.1.2 Վերադարձի հայտի մշակման կարգը և Գնորդին միջոցները վերադարձնելու տեխնիկական ընթացակարգը կարգավորվում են Ծառայությունների մատուցման կանոններով/դրույքաչափերի կանոններով յուրաքանչյուր առանձին Ծառայության համար, որին պատկանում է Ծառայությունը:

5.1.3. Գործակալությունն իրավունք ունի Գնորդից, ով նախաձեռնում է գումարի վերադարձ, պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթերի պատճեններ՝ անձը հաստատող փաստաթղթեր (օրինակ՝ անձնագիր), քաղվածքներ, վկայագրեր, վկայագրեր և վերադարձի պատճառները հաստատող այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև տրամադրել բանկային քաղվածք վիճելի ֆինանսական հարցեր լուծելիս: Ծառայությունը վերադարձնելու հարցում ներկայացնելիս Գնորդը պարտավոր է հնարավորինս մանրամասնորեն փոխանցել Գործակալությանը նման վերադարձի հիմքը (պատճառը): Գնորդն ամբողջությամբ և միանձնյա պատասխանատվություն է կրում անհրաժեշտ փաստաթղթերը չտրամադրելու, ինչպես նաև գործակալությանը վերադարձի հիմքի (պատճառի) մասին չտեղեկացնելու համար:

5.2 Ավիաընկերության տույժերը, որոնք կարող են կիրառվել Հաճախորդի նկատմամբ նաև ավիատոմսի գումարը վերադարձնելու, այն վերաթողարկելու կամ փոփոխություններ կատարելու արդյունքում, կախված են յուրաքանչյուր առանձին դեպքում ավիափոխադրողի կողմից տրամադրվող ուղեվարձի պայմաններից:

5.3 Պատվիրատուն իր անձնական տվյալները մուտքագրելիս նախավերջին քայլին ծանոթանում է ուղեվարձի կիրառման պայմաններին www.skymore.com կայքում առցանց ամրագրման համակարգում: Եթե ​​Հաճախորդը չի հասկանում սակագնի որևէ դրույթ, ներառյալ՝ մերժման, վերադարձի կամ կատարված պատվերի մեջ որևէ փոփոխություն կատարելու պայմանները, Հաճախորդը պարտավոր է ճշտել իրեն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը «Սքայ Ընդ Մոր»-ի ՀԱԿ-ի աշխատակցից:

5.4 Գնումը չեղարկելու դեպքում գումարի վերադարձը կատարվում է բացառապես նույն բանկային քարտին, որից կատարվել է վճարումը:

5.5 Ուղեվարձի կիրառման կանոններին համապատասխան թողարկված և կրեդիտ քարտով վճարված տոմսերը հետ վերադարձնելու դեպքում վերադարձման ենթակա հաշվարկված գումարը կգրանցվի հաճախորդի քարտին միացված բանկային հաշվին մինչև 60 օրվա ընթացքում՝ Visa և MasterCard միջազգային վճարային համակարգերի կանոններին համապատասխան՝ անկախ գործողության ժամկետից և քարտի կարգավիճակից:

5.6. Չվճարված/վճարված ամրագրումների չեղարկում

Ամրագրումների վճարման վերջնաժամկետները սահմանվում են Օպերատորների/Ծառայություններ մատուցողների կողմից, և Գործակալությունը չի կարող ազդել Ծառայությունների վճարման սահմանված ժամկետի փոփոխության վրա և պատասխանատվություն չի կրում այդպիսի ամրագրումների չեղարկման համար: Ձեր ամրագրումը, որը չի հաստատվել Գործակալության կողմից, ավտոմատ կերպով կչեղարկվի Ամրագրման համակարգում՝ առանց տույժի հետևյալ դեպքերում.

 • եթե այն ժամանակահատվածում, երբ դուք անցել եք Ամրագրման երկխոսության բոլոր քայլերը, Ծառայությունները չեղարկվել են (վաճառվել) Օպերատորի/Ծառայությունների Մատակարարի կողմից (օրինակ՝ բոլոր տոմսերը վաճառվել են երրորդ անձանց կողմից՝ օգտագործելով երրորդ կողմի ծառայությունները կամ անմիջապես փոխադրողի կողմից);
 • եթե մեկանգամյա վճարման հաստատման ծածկագիրը մուտքագրելու ընթացքում Ծառայությունները չեղարկվել են (վաճառվել) Օպերատորի/Ծառայություններ Մատակարարի կողմից;
 • եթե դուք չեք կատարել վճարում/հաստատել վճարումը ամրագրման համար նշված ժամկետում: Դուք սույնով համաձայն եք և լիովին հասկանում եք, որ ամրագրման չեղարկման և դրա վերստեղծման դեպքում (ինչպես չեղյալ հայտարարվածը), նման կրկնվող ամրագրման մեջ նշված Ծառայությունների արժեքը կարող է տարբերվել, լինելով ծառայությունների արժեքից ավել, որը նշված էր չեղյալ հայտարարված Ամրագրման մեջ.

 

 1. Հատուկ դրույթներ

6.1 Համաձայն «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի հունիսի 13-ի թիվ 3Ռ-49 օրենքի՝ հաճախորդի և/կամ ուղևորների անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է սույն կետի կատարման նպատակով։Հհամաձայնագիրը և օդային փոխադրման պայմանագիրը, ապահովագրական ծառայությունները, բնակեցման և այլ ծառայություններ, որոնցից մեկը հաճախորդը և/կամ ուղևորն են:

6.2 «Սքայ Ընդ Մոր»-ն իրեն իրավունք է վերապահում փոխանցել Հաճախորդի և/կամ Ուղևորի անձնական տվյալները, և Հաճախորդը և/կամ Ուղևորը դեմ չեն այս տվյալների փոխանցմանը փոխադրողին և փոխադրման գործընթացում ներգրավված այլ երրորդ անձանց:

6.3 «Աքայ Ընդ Մոր»-ը պարտավորվում է օգտագործել պատվիրատուի և/կամ ուղևորների բոլոր անձնական տվյալները, որոնք նշված են նրա կողմից Պատվերի տեղադրման գործընթացում, բացառապես համապատասխան ծառայությունների վաճառքը մշակելու, Հաճախորդի և/կամ Ուղևորների նույնականացման և աջակցության նպատակով: .

6.4 Հաճախորդի և/կամ ուղևորների անձնական տվյալները, որոնք մուտքագրվել են www.skymore.com կայքում Պատվերների համակարգում պատվեր ստեղծելիս, ինչպես նաև հաճախորդի բանկային քարտի տվյալները բանկային քարտով վճարումներ կատարելիս, հաճախորդից փոխանցվում են սերվերին կոդավորված ձևով ապահով փոխանցման ալիքի միջոցով: Հաճախորդի բանկային քարտի տվյալները չեն պահվում «Սքայ Ընդ Մոր»-ի տվյալների բազայում:

6.5 Անվտանգության քաղաքականություն

Բանկային քարտով պատվերի համար վճարելիս վճարման մշակումը (ներառյալ քարտի համարը մուտքագրելը) կատարվում է պրոցեսինգային համակարգի անվտանգ էջում, որն անցել է միջազգային սերտիֆիկացում:

Սա նշանակում է, որ ձեր գաղտնի տվյալները (քարտի տվյալները, գրանցման տվյալները և այլն) չեն ուղարկվում առցանց խանութ, դրանց մշակումը լիովին պաշտպանված է, և ոչ ոք, ներառյալ մեր առցանց խանութը, չի կարող ստանալ հաճախորդի անձնական և բանկային տվյալները:

Քարտի տվյալների հետ աշխատելիս օգտագործվում է Visa և Mastercard-Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) միջազգային վճարային համակարգերի կողմից մշակված տեղեկատվական անվտանգության ստանդարտը, որն ապահովում է Սեփականատիրոջ բանկային քարտի մանրամասների անվտանգ մշակումը:

6.6. «Անձնական հաշիվ» բաժնի անվտանգությունը

Եթե ​​գրանցվել եք կայքում և մուտք եք ստացել «Անձնական հաշիվ» բաժինը, դուք պարտավորվում եք պաշտպանել ձեր գրանցման տվյալները, ներառյալ մուտքի տվյալները և մուտքի գաղտնաբառը (ստացված էլեկտրոնային փոստով կամ SMS հաղորդագրությունով), վերահսկել այն, ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ՝ երրորդ անձանց կողմից չարտոնված մուտքը կանխելու համար և կրում է ամբողջական պատասխանատվություն ձեր և/կամ մեկ այլ անձի կողմից «Անձնական հաշիվ» բաժնի ցանկացած օգտագործման համար: Եթե ​​կասկածում եք, որ ձեր «Անձնական հաշիվ» բաժինը երրորդ անձանց կողմից հնարավոր չարտոնված մուտք է գործում, դուք պարտավորվում եք այդ մասին անհապաղ տեղեկացնել Հաճախորդների սպասարկման ծառայությանը: «Անձնական հաշիվ» բաժնից կատարված ցանկացած գործողություն կհամարվի անձամբ ձեր կողմից կատարված:

 

 1. Պատասխանատվություն

7.1 «Սքայ Ընդ Մոր»-ը հնարավորություն չունի ինքնուրույն ստուգել փոխադրողների կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը և չի կարող երաշխավորել դրանցում անճշտությունների բացակայությունը, հետևաբար, Հաճախորդի առջև պատասխանատվություն չի կրում ծառայությունների վերաբերյալ սխալ տեղեկատվության, ինչպես նաև պատճառված վնասի կամ կորստի համար՝ Հաճախորդի տեղեկատվության մեջ սխալների պատճառով:

7.2 «Սքայ Ընդ Մոր»-ը պատասխանատվություն չի կրում իր վերահսկողությունից դուրս իրադարձությունների և հանգամանքների հետևանքով առաջացած բացասական հետևանքների և կորուստների, ինչպես նաև երրորդ անձանց գործողությունների (անգործության) համար, մասնավորապես.

 • Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված տեղեկատվության և փաստաթղթերի անարժանահավատության, անբավարարության և ժամանակավրեպ լինելու կամ Օգտատիրոջ կողմից սույն պայմանագրի պայմանների կամ փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջների խախտման պատճառով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու անհնարինության դեպքում;
 • փոխադրողների գործողությունների համար (փոփոխություններ, չեղարկումներ, փոխանցումներ, թռիչքների ուշացումներ, տոմսերի գների փոփոխություններ, ուղեվարձի դուրսբերում, չվճարված կամ վճարովի ամրագրումների չեղարկում), ուղեբեռի, բեռի անվտանգության, կորստի կամ վնասման համար, Ուղևորների թանկարժեք իրերի և փաստաթղթերի նրանց ուղևորության ողջ ընթացքում. Այդ դեպքերում ավիափոխադրողները պատասխանատվություն են կրում Ուղևորի առջև՝ միջազգային կանոններին և Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությանը համապատասխան: Ուղևորների պահանջները քննարկվում են փոխադրողների կողմից՝ Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության և միջազգային փոխադրումների կանոնների հիման վրա.
 • մաքսային և ներգաղթային մարմինների գործողությունների համար;
 • իրավասու մարմինների կողմից ուղևորի՝ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գալու իրավունքի սահմանափակման պատճառով;
 • օտարերկրյա պետությունների հյուպատոսությունների գործողությունների համար, ներառյալ մուտքի վիզաների տրամադրման ուշացումները, մերժումները կամ փոփոխությունները;
 • Ուղևորի կողմից մաքսային և սահմանային ձևակերպումների, ճանապարհորդության և ուղեբեռի կանոնների խախտման, ինչպես նաև ժամանակավոր բնակության երկրում վարքագծի հատուկ կանոնների խախտման հետևանքների համար;
 • Ուղևորի մոտ «Սքայ Ընդ Մոր»-ի կողմից տրված ճամփորդական փաստաթղթերի բացակայության համար;
 • Ուղևորի չներկայանալու կամ թռիչքի ստուգումից ուշանալու համար;
 • Ուղևորի կողմից օդանավում փոխադրողի կողմից սահմանված վարքագծի կանոնները չկատարելու համար;
 • Ուղևորի կողմից ուղևորության մեկնարկի պահին օտարերկրյա անձնագրերի բացակայության դեպքում երեխաների երկիրը լքող հարցերը կարգավորող համապատասխան փաստաթղթերը;
 • փաստաթղթերի իսկության և ճշգրտության համար (դրանցում պարունակվող տեղեկատվության հավաստիությունն ու ամբողջականությունը).

7.3 Օգտագործողը (Ուղևորը) հաստատում և երաշխավորում է, որ կարդացել և համաձայն է

 • փոխադրողների սակագների կիրառման պայմաններին, ներառյալ տոմսերի վերադարձի և փոխանակման պայմանները, տրանզիտային թռիչքներ իրականացնելու պայմաններին;
 • օտարերկրյա անձնագրերին և այլ պաշտոնական փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջներով, ներառյալ օտարերկրյա անձնագրի վավերականության մնացած ժամկետը, որն անհրաժեշտ է վիզա ստանալու և ընդունող երկիր մուտք գործելու համար;
 • մաքսային և սահմանային կանոնակարգերին համապատասխանելու պարտավորություններին;
 • այն փաստին, որ Ուղևորը լիովին պատասխանատվություն է կրում օտարերկրյա անձնագրերի վավերականության, անչափահաս երեխաների մեկնելու և սահմանը հատելու համար անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի վավերականության, այդ փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկատվության ճշգրտության համար;
 • այն հանգամանքին, որ մուտքի կամ ելքի անվավեր փաստաթղթերով ուղեւորի արտաքսումն իրականացվում է բացառապես Հաճախորդի հաշվին։ Հաճախորդը պարտավոր է ինքնուրույն ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն համապատասխան երկրի հյուպատոսությունից և ստանձնում է ողջ պատասխանատվությունը ուղևորության համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը պատրաստելու համար:
 • Ուղևորը պետք է ինքնուրույն ծանոթանա և կատարի այն երկրի բոլոր պահանջները, ուր նա ճանապարհորդում է, ներառյալ՝ մեկնելուց և ժամանելուն պես պահանջվող փաստաթղթերի պատրաստման պահանջները, վիզա ստանալու անհրաժեշտությունը, մուտքի համար անհրաժեշտ այլ պահանջների համապատասխանությունը։ Երեխաների և կենդանիների մեկնելու համար այլ փաստաթղթեր պատրաստելու անհրաժեշտությունը, զենքի արտահանման թույլտվություն ստանալու անհրաժեշտությունը, գեղարվեստական ​​արժեքների արտահանման և այլ թույլտվություններ ու հաստատումներ։ «Սքայ Ընդ Մոր»-ը պատասխանատվություն չի կրում Հաճախորդի անտեղյակության կամ այս պահանջները չկատարելու համար:

7.4 «Սքայ Ընդ Մոր»-ը չի վերահսկում ինտերնետի միջոցով տվյալների փոխանցման գործընթացը առևտրային հասանելիության օպերատորների ցանցերի միջոցով և չի կարող իմանալ Հաճախորդի կողմից օգտագործվող համակարգչի տեղեկատվական անվտանգության մակարդակի մասին։ «Սքայ Ընդ Մոր»-ը Հաճախորդին որևէ երաշխիք չի տրամադրում: Ինտերնետի միջոցով տեղեկատվության անվտանգ փոխանցում Հաճախորդի համակարգչից www.skymore.com կայք: Հաճախորդը ինտերնետից օգտվելիս պարտավոր է ինքնուրույն միջոցներ ձեռնարկել իր անձնական տեղեկությունները պաշտպանելու և իր անձնական համակարգիչը երրորդ անձանց չարտոնված մուտքից պաշտպանելու համար:

7.5 Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից ոչ պատշաճ կատարման կամ սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները չկատարելու համար՝ ֆորսմաժորային հանգամանքների (ֆորսմաժոր) դեպքում:

7.6 Սույն առաջարկի պայմանագրի կատարման հետ կապված վեճերը, որոնք ծագել են Հաճախորդի նախաձեռնությամբ, ենթակա են քննարկման «Սքայ Ընդ Մոր»-ի գտնվելու վայրում գտնվող համապատասխան դատարանի կողմից՝ պահանջների ընթացակարգին համապատասխան: Հայտը գրավոր պետք է ուղարկել «Սքայ Ընդ Մոր»-ի փոստային հասցեով: Հայցին պատասխանելու վերջնաժամկետը 30 աշխատանքային օր է՝ «Սքայ Ընդ Մոր»-ի կողմից հայցը ստանալու օրվանից:

 1. Մտավոր սեփականություն

8.1 Կայքի ողջ բովանդակությունը (տեքստային և գրաֆիկական տեղեկատվություն, ծրագրակազմ) պատկանում է «Սքայ Ընդ Մոր»-ին և/կամ նրա գործընկերներին:

8.2 www.skymore.com կայքից ցանկացած նյութի վերատպումը, վերարտադրումը, տարածումը հնարավոր է միայն «Սքայ Ընդ Մոր»-ի գրավոր թույլտվությամբ:

8.3 Օգտատերը իրավունք չունի փոփոխելու, պատճենելու, տարածելու, ստեղծելու ածանցյալ ստեղծագործություններ, վաճառելու կամ օգտագործելու «Սքայ Ընդ Մոր»-ի մտավոր սեփականությունը այլ կերպ: Նման գործողությունները կհամարվեն հեղինակային իրավունքի խախտում և կհետապնդվեն օրենքով։

 1. «Սքայ Ընդ Մոր»-ի մանրամասները և կոնտակտային տվյալները:
Full name of the Company Sky&More LLC
Country of incorporation and/or head office: 10 Vazgen Sargsyan St, Yerevan 0010, Armenia
Legal form: Limited Liability Companies (LLC),
Registration number and date: 264.110.1200232  2021-10-18
Tax identification number: 00244406
Company registered address: 10 Vazgen Sargsyan St, Yerevan 0010, Armenia
Company business (physical) address (if any): 10 Vazgen Sargsyan St, Yerevan 0010, Armenia
Telephone: +374 10 30 90 90
Email: [email protected]